Danh Mục

QuantiMass Ultra

QuantiMass Ultra
QuantiMass Ultra QuantiMass Ultra QuantiMass Ultra QuantiMass Ultra
Nhà sản xuất: Monitor
Mã sản phẩm: 17-87**-***
Tình trạng: 1
Giá: 0 VND
Số lượng:  
Cảm biến đo lưu lượng dòng chảy chất rắn
 • Đo lưu lượng dòng chảy chất rắn trong các ống rơi hay ống khí
 • Sử dụng công nghệ sóng Microwave Doppler
 • Phiên bản Pro sử dụng bộ phát tín hiệu
 • Phù hợp cho các vật liệu như bột, bụi, vật liệu dạng viên có đường kính nhỏ nhất 2cm (0.75 inch)
Ứng dụng:
 • Giải pháp cho việc giám sát lưu lượng dòng chảy để xác định tỉ lệ trộn nguyên liệu
 • Giám sát lưu lượng của dòng chảy nguyên liệu
Thông số kỹ thuật:
 • Dữ liệu xử lý:
  • Đường kính ống: 1” to 12” (25mm to 300mm)
  • Kích thước hạt: .001 micron to 0.75” (1nm to 20mm)
  • Độ ẩm: phụ thuộc vào sản phẩm
  • Áp suất: 6 bar
  • Nhiệt Độ: -4 to +194°F (-20 to +90°C) (có thể yêu cầu cao hơn)
 • Dữ liệu cảm biến:
  • Vỏ cảm biến: 304 SS / 316 SS
  • Đầu cảm biến: Polyamide 6.6 & 304SS / 316SS
  • Cấp bảo vệ: IP65
  • Kích thước: 11.06”L x 2.36”W x 2.36”H (281 x 60 x 60mm)
  • Độ chính xác: 1 đến 3%
 • Bộ điều khiển
  • Thời gian đáp ứng: gần 1s
  • Thời gian lấy trung bình: 0-999s
  • Nguồn cấp: 115 VAC / 24 VAC/D or 230 VAC / 24 VAC/DC
  • Ngõ ra: ¼ VGA-LC Display, relay, analog, RS-485
  • Kích thước: 9.3” x 5.2” x 13” (236 x 132 x 330mm) (phụ thuộc vào model)
Các mã sản phẩm:
17-8711-131: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount;  Standard to 90C
17-8711-132: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount; Hi-temp to 150C
17-8711-133: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount; Hi-temp to 450C
17-8711-141: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop;  Standard to 90C
17-8711-142: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop; Hi-temp to 150C
17-8711-143: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop; Hi-temp to 450C
17-8711-151: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure;  Standard to 90C
17-8711-152: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure; Hi-temp to 150C
17-8711-153: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure; Hi-temp to 450C
17-8711-231: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount;  Standard to 90C
17-8711-232: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount; Hi-temp to 150C
17-8711-233: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount; Hi-temp to 450C
17-8711-241: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop;  Standard to 90C
17-8711-242: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop; Hi-temp to 150C
17-8711-243: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop; Hi-temp to 450C
17-8711-251: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure;  Standard to 90C
17-8711-252: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure; Hi-temp to 150C
17-8711-253: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure; Hi-temp to 450C
17-8712-131: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount;  Standard to 90C
17-8712-132: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount; Hi-temp to 150C
17-8712-133: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount; Hi-temp to 450C
17-8712-141: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop;  Standard to 90C
17-8712-142: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop; Hi-temp to 150C
17-8712-143: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop; Hi-temp to 450C
17-8712-151: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure;  Standard to 90C
17-8712-152: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure; Hi-temp to 150C
17-8712-153: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure; Hi-temp to 450C
17-8712-231: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount;  Standard to 90C
17-8712-232: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount; Hi-temp to 150C
17-8712-233: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount; Hi-temp to 450C
17-8712-241: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop;  Standard to 90C
17-8712-242: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop; Hi-temp to 150C
17-8712-243: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop; Hi-temp to 450C
17-8712-251: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure;  Standard to 90C
17-8712-252: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure; Hi-temp to 150C
17-8712-253: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure; Hi-temp to 450C
17-8713-131: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount;  Standard to 90C
17-8713-132: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount; Hi-temp to 150C
17-8713-133: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount; Hi-temp to 450C
17-8713-141: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop;  Standard to 90C
17-8713-142: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop; Hi-temp to 150C
17-8713-143: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop; Hi-temp to 450C
17-8713-151: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure;  Standard to 90C
17-8713-152: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure; Hi-temp to 150C
17-8713-153: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure; Hi-temp to 450C
17-8713-231: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount;  Standard to 90C
17-8713-232: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount; Hi-temp to 150C
17-8713-233: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount; Hi-temp to 450C
17-8713-241: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop;  Standard to 90C
17-8713-242: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop; Hi-temp to 150C
17-8713-243: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop; Hi-temp to 450C
17-8713-251: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure;  Standard to 90C
17-8713-252: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure; Hi-temp to 150C
17-8713-253: QuantiMass Ultra; 115VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure; Hi-temp to 450C
17-8721-131: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount;  Standard to 90C
17-8721-132: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount; Hi-temp to 150C
17-8721-133: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount; Hi-temp to 450C
17-8721-141: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop;  Standard to 90C
17-8721-142: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop; Hi-temp to 150C
17-8721-143: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop; Hi-temp to 450C
17-8721-151: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure;  Standard to 90C
17-8721-152: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure; Hi-temp to 150C
17-8721-153: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure; Hi-temp to 450C
17-8721-231: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount;  Standard to 90C
17-8721-232: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount; Hi-temp to 150C
17-8721-233: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount; Hi-temp to 450C
17-8721-241: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop;  Standard to 90C
17-8721-242: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop; Hi-temp to 150C
17-8721-243: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop; Hi-temp to 450C
17-8721-251: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure;  Standard to 90C
17-8721-252: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure; Hi-temp to 150C
17-8721-253: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Ordinary Location; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure; Hi-temp to 450C
17-8722-131: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount;  Standard to 90C
17-8722-132: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount; Hi-temp to 150C
17-8722-133: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount; Hi-temp to 450C
17-8722-141: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop;  Standard to 90C
17-8722-142: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop; Hi-temp to 150C
17-8722-143: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop; Hi-temp to 450C
17-8722-151: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure;  Standard to 90C
17-8722-152: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure; Hi-temp to 150C
17-8722-153: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure; Hi-temp to 450C
17-8722-231: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount;  Standard to 90C
17-8722-232: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount; Hi-temp to 150C
17-8722-233: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount; Hi-temp to 450C
17-8722-241: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop;  Standard to 90C
17-8722-242: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop; Hi-temp to 150C
17-8722-243: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop; Hi-temp to 450C
17-8722-251: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure;  Standard to 90C
17-8722-252: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure; Hi-temp to 150C
17-8722-253: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, North America; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure; Hi-temp to 450C
17-8723-131: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount;  Standard to 90C
17-8723-132: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount; Hi-temp to 150C
17-8723-133: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount; Hi-temp to 450C
17-8723-141: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop;  Standard to 90C
17-8723-142: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop; Hi-temp to 150C
17-8723-143: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop; Hi-temp to 450C
17-8723-151: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure;  Standard to 90C
17-8723-152: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure; Hi-temp to 150C
17-8723-153: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 304 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure; Hi-temp to 450C
17-8723-231: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount;  Standard to 90C
17-8723-232: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount; Hi-temp to 150C
17-8723-233: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, 19 Rack Mount; Hi-temp to 450C
17-8723-241: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop;  Standard to 90C
17-8723-242: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop; Hi-temp to 150C
17-8723-243: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Desktop; Hi-temp to 450C
17-8723-251: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure;  Standard to 90C
17-8723-252: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure; Hi-temp to 150C
17-8723-253: QuantiMass Ultra; 230VAC/ 24VAC/DC; Hazardous Location, ATEX for Dust; 316 SS & Polyamide 6.6; Controller, Field Enclosure; Hi-temp to 450C

Viết đánh giá

Tên bạn:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu           Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:Kinh doanh và Hỗ trợ khách hàng
 • Kinh doanh:
  • Mr. Phương 0982.121.771
  • Mrs. Châu 0909.051.376
  • Mr. Võ 0982.655.521
 
 • Liên hệ:  info@sistech.com.vn
  Kỹ thuật: 
  • support@sistech.com.vn
  •  Mr. An 0982.104.774
 • Siemens
 • Banner
 • Monitor
Online
01971769
All days
Who's Online
1971769
15
Kết nối đến S.I.S Tech
Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật S.I.S © 2021 - Powered by SERENCO.NET