Sửa chữa lỗi module biến tần S120 – 6SL3120-1TE21-8AC0 (18A), 2 bộ

Tên khách hàng: Công ty PANOVAL

Thực hiện: 12/2023

Nội dung: 

  • Lỗi moulde, lỗi kết nối
  • Sửa chữa thay thế linh kiện
  • Kiểm tra, chạy không tải, kiểm tra kết nối truyền thông
  • Bàn giao cho khác hàng, lắp đặt vào dây chuyền hiện hữu
  • Kết quả hoạt động tốt. 

Hình ảnh:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *